STN ISO 2768-1
všeobecné tolerancie Nepredpísané medzné odchýlky dĺžkových a uhlových rozmerov

Tabuľka 1 – Medzné odchýlky dĺžkových rozmerov

Trieda presnosti Medzné odchýlky pre základný rozsah rozmerov
Označenie Názov 0,5 ÷ 3 3 ÷ 6 6 ÷ 30 30 ÷ 120 120 ÷ 400 400 ÷ 1000 1000 ÷ 2000 2000 ÷ 4000
m stredná ± 0,1 ± 0,1 ± 0,2 ± 0,3 ± 0,5 ± 0,8 ± 1,2 ± 2,0
Rozmery v mm


Tabuľka 2 – Medzné odchýlky uhlových rozmerov

Trieda presnosti Medzné odchýlky pre rozsah dĺžok jeho kratšieho ramena
Označenie Názov do 10 10 ÷ 50 50 ÷ 120 120 ÷ 400 nad 400
m stredná ± 1° ± 0°30´ ± 0°20´ ± 0°10´ ± 0°5´
Rozmery v mm

 

STN ISO 2768-2
všeobecné tolerancie Nepredpísané geometrické tolerancie

Tabuľka 3 – Všeobecné tolerancie priamosti a rovinnosti

Trieda presnosti Tolerancie priamosti a rovinnosti pre rozsah menovitých dĺžok
do 10 10 ÷ 30 30 ÷ 100 100 ÷ 300 300 ÷ 1000 1000 ÷ 3000
K 0,05 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8
Rozmery v mm


Tabuľka 4 – Všeobecné tolerancie kolmosti

Trieda presnosti Tolerancie kolmosti pre rozsah menovitých dĺžok kratšej strany
do 100 100 ÷ 300 300 ÷ 1000 1000 ÷ 3000
K 0,4 0,6 0,8 1
Rozmery v mm


Tabuľka 5 – Všeobecné tolerancie súmernosti a kruhového hádzania

Trieda presnosti Tolerancie súmernosti pre rozsah menovitých dĺžok Tolerancie kruhového hádzania
do 100 100 ÷ 300 300 ÷ 1000 1000 ÷ 3000
K 0,6 0,8 1 0,2
Rozmery v mm