Vedecko-technická spolupráca

Firma Watting, s.r.o. predstavuje praktické skúsenosti pri aplikovaní a prevádzkovaní technológie hydroabrazívneho delenia a tvarového rezania rôznych druhov materiálov. Kolektív pracovníkov Watting, s.r.o. pôsobí hlavne v tejto oblasti pri vedení a realizácii experimentálnych skúšok, tvorbe diplomových prác a vykonávaní ich posudkov. Pre doktorandské dizertačné práce vykonávame rozsiahle experimentálne skúšky, merania a vypracovania oponentských posudkov.

Watting, s.r.o. spolupracuje s:

V nadväznosti na zachovanú kontinuitu firma Watting, s.r.o. ponúka poznatky a výsledky vlastného výskumu pre užívateľov technológie vodného lúča. Naďalej sa firma venuje:

Garant pre vedeckú spoluprácu: Ing. Štefan Plančár
- email: plancar@watting.sk